Σύστημα ΑΡΙΣΤΕΑΣ : Εκτροφή Βασιλισσών (Video)

Πράλληλη παραγωγή βασιλισσών με το σύστημα παραγωγής βασιλικού πολτού ΕΖΙ-Αριστέας.Δείτε το Βίντεο