Εχθροί και Ασθένειες (Video)

Αποσπάσμα από το DVD η μελισσοκομία βήμα βήμα. (Εχθροί και Ασθένιες).
Το μελίσσι κινδυνεύει από εχθρούς και από ασθένειες και όταν η διάγνωση της προσβολής δεν είναι έγκαιρη η ζημίες που προκαλούνται μπορεί να είναι καταστροφικές.  

Δείτε το βίντεο