Η Παραπλάνηση

Οι μέλισσες φεύγοντας από την κυψέλη τους, συχνά αποπροσανατολίζονται και μπαίνουν σε ξένη κυψέλη. Το φαινόμενο αυτό καλείται παραπλάνηση και συμβαίνει όταν οι κυψέλες αραδιάζονται σε μεγάλες σειρές με μικρή απόσταση μεταξύ τους, οι είσοδοι είναι προσανατολισμένες προς την ίδια κατεύθυνση, είναι ομοιόμορφα βαμμένες, ή δεν υπάρχει κάποιο διακριτικό σημάδι (θάμνος, κλπ) στο μελισσοκομείο.

Μερικές κυψέλες αποκτούν μέλισσες σε βάρος άλλων κυψελών. Οι μέλισσες έχουν την τάση να φεύγουν από κυψέλες που βρίσκονται στο μέσον της σειράς και να μπαίνουν στις ακρινές. Όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερες σειρές, τότε περισσότερες μέλισσες συγκεντρώνονται στις κυψέλες της πρώτης σειράς.
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ
1. Η μετάδοση ασθενειών.
2. Η αυξημένη εργασία για το χειρισμό των κυψελών λόγω της ανομοιομορφίας στον πληθυσμό των κυψελών. Άλλα μελίσσια θα χρειάζονται δυνάμωμα, ενώ άλλα θα χρειάζονται φροντίδα για την πρόληψη σμηνουργίας.
3. Η μείωση της παραγωγής.
4. Η συχνότερη λεηλασία στα αδύνατα μελίσσια.
ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ
Η ακανόνιστη τοποθέτηση των κυψελών (όχι σε μεγάλες ευθείες γραμμές), με την είσοδό τους σε διαφορετική κατεύθυνση ή η τοποθέτηση σε συστάδες που να σχηματίζουν κύκλους ή τετράγωνα κλπ. (Εικ.1).
1. Το βάψιμο των εισόδων ή ακόμη και των κυψελών με διαφορετικά χρώματα. Μια εύκολη λύση είναι η τοποθέτηση εγχρώμων κολλητικών ταινιών πάνω από την είσοδο κάθε κυψέλης.
2. Η χρησιμοποίηση διακριτικών σημείων στο μελισσοκομείο όπως θάμνοι, δένδρα, μεγάλα αντικείμενα κ.λ.π

Διάταξη των κυψελών σε διάφορα σχήματα για τη μείωση της παραπλάνησης των μελισσών (Matheson 1990).
Διάταξη των κυψελών σε διάφορα σχήματα για τη μείωση της παραπλάνησης των
μελισσών (Matheson 1990).

Πασχάλης Χαριζάνης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών