16ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο

Το 16ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, που θα διεξαχθεί στις 20-23 Οκτωβρίου 2015 στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στο Aquila Atlantis Hotel. 
Κατανοώντας την ανάγκη του Έλληνα Εντομολόγου (επιστήμονα, ερευνητή, φοιτητή αλλά και του ιδιώτη) για πρόσβαση στη γνώση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση, η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή του 16ου Πανελλήνιου εντομολογικού συνεδρίου, επιχειρεί μέσω αυτού του συνεδρίου να ανταποκριθεί στην απαίτηση για προσφορά σύγχρονης και επιστημονικά έγκυρης γνώσης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού στο συνέδριο προβλέπονται διαλέξεις Ελλήνων και ξένων ομιλητών, διακεκριμένων στον τομέα τους, συνεδρίες προφορικών και αναρτημένων ανακοινώσεων καθώς επίσης και μια παράλληλή συνεδρία σε γενικότερα θέματα αγροτικής ανάπτυξης. Επιθυμία και προσδοκία μας είναι οι εκδηλώσεις αυτές, πέρα από την προσφορά γνώσης, να αποτελέσουν και το έναυσμα για δημιουργικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων. Η θεματολογία που θα αναπτυχθεί, έχει ως στόχο να καλύψει τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της Εντομολογίας και Ακαρολογίας. 
Σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στο συνέδριο, τόσο με την παρουσίαση της ερευνητικής σας δραστηριότητας με τη μορφή προφορικών και αναρτημένων ανακοινώσεων, όσο και με την παρουσία σας στις συνεδρίες.

Εκ’ μέρους της οργανωτικής επιτροπής η πρόεδρος Δρ. Αναστασία Τσαγκαράκου(ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ).

Γραμματεία Οργανωτικής Eπιτροπής Συνεδρίου

ΕΛΓΟ-“ΔΗΜΗΤΡΑ”

2810302317